Linschoten Natuurlijk

ONZE MISSIE

Het dorp Linschoten kleurrijk en leefbaar groen houden en het landelijke karakter veiligstellen.

Onze visie

Wij zien de mogelijkheid om de biodiversiteit van het dorp te vergroten, wat de beleefbare natuur ten goede komt.

Waarom we het doen

Zoals veel woonkernen zien we ook in Linschoten de bestrating steeds verder oprukken en de biodiversiteit daarmee afnemen. Dit heeft een direct gevolg op de insectenpopulatie waaronder de bijen die een cruciale rol spelen in onze natuur.

Wat willen we bereiken?

 1. Verdieping:
  1. - De bestaande stroken groen verrijken met meer verschillende bloemen en plantensoorten, waardoor de biodiversiteit toe zal nemen.
  2. - De bijenpopulatie uitbreiden
 2. Verbreding:
  1. - Meer stroken groen in het dorp door bestrating te vervangen voor groen.
  2. - Een bijenstal met meer volken
 3. Een evenwichtige verdeling van soorten door het dorp.
 4. Kleine stroken natuur aan elkaar verbinden en zo een groter geheel vormen.
 5. Een voor de bewoners genietbare, eetbare en be leefbare natuur creëren.

WIE ZIJN WIJ?

Linschoten Natuurlijk is een gezellige club met mensen met groene vingers. Ze hebben een passie voor alles wat groeit, bloeit en zoemt. We bestaan eigenlijk uit twee teams, de bloemetjes en de bijtjes... Het initiatief van onze groep is door Kerry mee terug gebracht uit Engeland, waar de bermen ieder jaar weer volop bloeien en waar insecten dankbaar gebruik van maken.

Dat initiatief hebben we naar Linschoten gebracht.

Het groene bloementeam

Dit team bestaat uit ongeveer 12 mensen die het beheer van lokale stukken groen in Linschoten op zich heeft genomen. Daaronder vallen de bloembakken door het hele dorp heen, de hanging baskets aan de lantaarnpalen in de Dorpstraat en de pluktuin in het Uilenbosje.

Naast de bestaande projecten zijn we met de gemeente in overleg hoe we de initiatieven nog verder kunnen uitbreiden.

Kerry Breure
Paul van Schie

Het bijenteam

Zonder bloemen geen bijen. Bijen spelen een essentiële rol bij de bevruchting van bijvoorbeeld onze fruitbomen. Zonder bijen zouden vele oogsten mislukken. De bij heeft het lastig in Nederland, vandaar dat wij ze een handje helpen.

Inmiddels hebben we 3 volken in Linschoten die gevoed worden door de biologische bloemen van het bloementeam! De ambities zijn echter groot, want zodra we toestemming hebben van de gemeente zal er een bijenstal gerealiseerd worden, waar meerdere volken kunnen leven.

Kom ook eens kijken en verbaas je over deze bezige kleine wezens.

Han Buijze
Wim van Dobben

linschotennatuurlijk@stichtinglibel.nl


KAN IK MEEDOEN?

Jazeker, graag zelfs! Er is altijd iets te doen, van zomers water geven tot groot onderhoud en van planten tot oogsten. Check de kalender en stuur ons een mailtje, dan zorgen wij dat je warm onthaald wordt.Schrijf je direct in